Pasty w języku: Text

Hash Linii Rozmiar Podgląd Na P43 od
927...ea6 119 2.43 kB #include <iostream>using namespace std;class osoba;class adres{ string miasto, kod, ulica; unsigned nr;public: adres(): 2017-11-28 00:52:08
286...311 138 2.85 kB #include <iostream>#include <cmath>using namespace std;class point{ double tab[3]; friend istream & operator >> (istream 2017-11-28 00:52:33
db9...8b3 156 2.87 kB #include <iostream> #include <fstream> using namespace std;class blad{ int a; string s; public: blad(): a(0), s("...") { 2017-11-28 00:53:13
a41...87b 179 2.74 kB #include <iostream>#include <fstream>using namespace std;class K2;class K1{ string * p1;public: K1() : p1(new string[2]) 2017-11-28 00:54:05
1de...439 78 1.47 kB #include <iostream>#include <string>using namespace std;class K1{ string * p1;public: K1(){ p1=new string[2];} K1(const 2017-11-28 00:54:34
5b7...237 1 0 kB j 2018-01-13 22:27:46
fa9...830 38 0.64 kB <html><head> <script type="text/javascript"> var euro,dolar,zloty; function zamiana(){ alert("Program zamienia zlotowki 2018-02-11 19:02:41