Pasty w języku: JavaScript

JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Skrypty JavaScriptu uruchamiane przez strony internetowe mają znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika. Po stronie serwera może także działać JavaScript w postaci node.js lub Ringo.

W języku JavaScript można także pisać pełnoprawne aplikacje. Fundacja Mozilla udostępnia środowisko złożone z technologii takich jak XUL, XBL, XPCOM oraz JSLib. Umożliwiają one tworzenie korzystających z zasobów systemowych aplikacji o graficznym interfejsie użytkownika dopasowującym się do danej platformy. Przykładem aplikacji napisanych z użyciem JS i XUL może być klient IRC o nazwie ChatZilla, domyślnie dołączony do pakietu Mozilla. Microsoft udostępnia biblioteki umożliwiające tworzenie aplikacji JScript jako część środowiska Windows Scripting Host. Ponadto JScript.NET jest jednym z podstawowych języków środowiska .NET. Istnieje także stworzone przez IBM środowisko SashXB dla systemu Linux, które umożliwia tworzenie w języku JavaScript aplikacji korzystających z GTK+, GNOME i OpenLDAP.

Hash Linii Rozmiar Podgląd Na P43 od
3e1...e40 6 0.25 kB $().ready(function() { $("#color").find('option').each(function() { $(this).val('<div style="position: absolute;backroun 2014-08-07 00:08:20
162...3f8 15 0.41 kB $(".fancybox") .attr('rel', 'gallery') .fancybox({ type: 'iframe', autoSize : false, beforeLoad : function() { if ($(thi 2014-08-10 20:28:15
5c3...698 21 0.83 kB // Rather than directly using a slector, you can use the selectmenucreate event// $(document).on( "selectmenucreate", 's 2014-08-10 20:28:32
fa5...1d0 21 0.71 kB App = Ember.Application.create();Ember.Binding.uppercase = function(path) { return this.from(path).transform(function(va 2014-08-10 20:28:47
fd5...289 14 0.53 kB angular.module('demoApp', []).controller('DemoController', function($scope) { $scope.options = [ { label: 'one', value: 2014-08-10 20:29:10
93d...cbf 15 0.49 kB // ==UserScript==// @name Reddit// @namespace RadRedd// @description Otwiera linki reddita w nowym oknie// @include redd 2014-12-21 14:29:21
a11...1f8 48 2.18 kB var page = require('webpage').create(), system = require('system'), address, output, size;if (system.args.length < 3 || 2015-07-22 12:47:26
fd2...eb5 40 1.96 kB function addEvent(obj, evt, fn) { console.log("Event") if (obj.addEventListener) { obj.addEventListener(evt, fn, false); 2015-10-08 12:44:42