Pasty w języku: C/C++

Hash Linii Rozmiar Podgląd Na P43 od
c04...4bd 19 0.35 kB #include <stdio.h>int contains(int a[], int length, int x){ int i; for (i = 0; i < length; i++) if (a[i] == x) return 1; 2015-01-20 00:36:53
77f...b97 51 0.6 kB #include <iostream>#include <string>#include <queue>using namespace std;int main (){ ios_base::sync_with_stdio(0); cin.t 2017-09-24 09:50:50
644...495 89 1.47 kB #include "stdafx.h"#include "iostream"#include "conio.h"#include "math.h"using namespace std;int pierw_wsk(double a, dou 2017-11-21 12:35:16
3a3...5b7 27 0.33 kB #include "stdafx.h"#include "iostream"#include "conio.h"using namespace std;int nwd(int a, int b){ while (a != b) { if ( 2017-11-21 12:39:07
9aa...7f5 279 10.18 kB #include <avr/io.h> //dołącznie głownej biblioteki avr#include <util/delay.h> // dołączenie biblioteki opóźnień#include 2018-02-10 21:04:38