Pasta: f90dc05a3294a696234f761613d0554cf5ead9f8 (2017-11-21)

Język: Text
Adres: p43.pl/p,f90dc05a3294a696234f761613d0554cf5ead9f8
Ilość linii: 32
Rozmiar: 0.55 kB
Wyświetleń: 217
Ostatnio użyto: 2018-10-21 09:27:46
#include "stdafx.h" #include "iostream" #include "conio.h" using namespace std; int silnia_iter(int a) // iteracyjnie ( z pentlą ) { int w = 1; for (int i = 1; i <= a; i++) { w *= i; } return w; } int silnia_reku(int a) // rekurencyjnie ( wywołuje sama siebie ) { if (a == 1) return 1; else a *= silnia_reku(a - 1); return a; } int main() { int a; cout << "a: "; cin >> a; cout << "\niteracyjnie: " << a << "! = " << silnia_iter(a) << "\nrekurencyjnie: " << a << "! = " << silnia_reku(a); _getch(); return 0; }