Pasta: c04ea7bac830cf5118f4bf1a1cbc0b8ee36f04bd (2015-01-20)

Język: C/C++
Adres: p43.pl/p,c04ea7bac830cf5118f4bf1a1cbc0b8ee36f04bd
Ilość linii: 19
Rozmiar: 0.35 kB
Wyświetleń: 915
Ostatnio użyto: 2020-01-14 03:04:26
#include <stdio.h> int contains(int a[], int length, int x) { int i; for (i = 0; i < length; i++) if (a[i] == x) return 1; return 0; } void main() { int a[] = { 5, 6, 7 }; int length = sizeof(a) / sizeof(a[0]); printf("%d", contains(a, length, 5)); // 1 printf("%d", contains(a, length, 4)); // 0 }