Pasta: 3a331dd0ed77506e4bc7350a62fed1728179a5b7 (2017-11-21)

Język: C/C++
Adres: p43.pl/p,3a331dd0ed77506e4bc7350a62fed1728179a5b7
Ilość linii: 27
Rozmiar: 0.33 kB
Wyświetleń: 366
Ostatnio użyto: 2020-01-17 17:47:41
#include "stdafx.h" #include "iostream" #include "conio.h" using namespace std; int nwd(int a, int b) { while (a != b) { if (a > b) a -= b; else b -= a; } return a; } int main() { int a, b; cout << "a: "; cin >> a; cout << "b: "; cin >> b; cout << "nwd = " << nwd(a, b); _getch(); return 0; }