Pasta: 30836bf04a736b9df09100966172b24a391b9b9c (2014-08-22)

Język: PHP
Adres: p43.pl/p,30836bf04a736b9df09100966172b24a391b9b9c
Ilość linii: 21
Rozmiar: 0.49 kB
Wyświetleń: 807
Ostatnio użyto: 2019-08-23 12:19:41
<?php // różnej długości, "dziwny string" echo uniqid(microtime(true), true); // zawsze 40zn echo sha1(uniqid(microtime(true), true)); // zawsze 64zn echo hash('sha256', uniqid(microtime(true), true)); // zwróć uwagę, że wykonanie kilka razy pod rząd: echo uniqid(microtime(true), true); echo "\n"; echo uniqid(microtime(true), true); echo "\n"; echo uniqid(microtime(true), true); echo "\n"; echo uniqid(microtime(true), true); echo "\n"; // będzie dawało różne wyniki